Wstrząśnienie Mózg, serca, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu

Wstrząśnienie Mózg, serce, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu Opis wstrząśnień Wstrząs występuje wówczas, gdy ilość dostarczanego tkankom tlenu nie wystarcza do podtrzymania funkcji życiowych narządów. Mózg, serce, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu. Odpowiednia podaż tlenu uzależniona jest od właściwego przepływu krwi. Wstrząs może być rezulta­tem każdego zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego. Szczegóło­we…

Kontynuuj czytanie

Leczenie Wstrząsu w szpitalu

Leczenie Wstrząsu w szpitalu Należy się upewnić, że drogi oddechowe są drożne, a wentylacja i natlenie­nie wystarczające. Wszystkim pacjentom we wstrząsie należy podać tlen. Uwaga: Zawsze lepiej zaintubować za wcześnie niż za późno. Trzeba za­pewnić dostęp do żyły i podać 500 ml płynu krystalicznego (roztwór soli fizjologicznej lub roztwór mleczanowy Ringera), o ile pacjent nie…

Kontynuuj czytanie

Badanie fizykalne wstrząsu

Badanie fizykalne wstrząsu Stan ogólny. Stwierdzane zmiany mają różny charakter. Wygląd pacjenta może się wahać od normalnego do agonalnego. Zaburzenia stanu psychicznego obejmują: pobudzenie, niepokój ruchowy, śpiączkę. Ocena czynności życiowych. Objawem znamiennym dla wstrząsu jest spadek ciśnienia tętniczego krwi. Sprawdzić obecność objawów ortostatycznych, (które świadczą o spadku objętości krwi krążącej większym niż o 20%). Często…

Kontynuuj czytanie