Leczenie Wstrząsu w szpitalu

Leczenie Wstrząsu w szpitalu Należy się upewnić, że drogi oddechowe są drożne, a wentylacja i natlenie­nie wystarczające. Wszystkim pacjentom we wstrząsie należy podać tlen. Uwaga: Zawsze lepiej zaintubować za wcześnie niż za późno. Trzeba za­pewnić dostęp do żyły i podać 500 ml płynu krystalicznego (roztwór soli fizjologicznej lub roztwór mleczanowy Ringera), o ile pacjent nie…

Kontynuuj czytanie