Wstrząśnienie Mózg, serca, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu

Wstrząśnienie Mózg, serce, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu

Opis wstrząśnień

Wstrząs występuje wówczas, gdy ilość dostarczanego tkankom tlenu nie wystarcza do podtrzymania funkcji życiowych narządów. Mózg, serce, nerki podlegają temu ryzyku w największym stopniu. Odpowiednia podaż tlenu uzależniona jest od właściwego przepływu krwi. Wstrząs może być rezulta­tem każdego zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego. Szczegóło­we omówienie patofizjologii wstrząsu wykracza poza zakres tego rozdziału. Rzeczą istotną jest jednak zrozumienie zasad przepływu krwi:

Ciśnienie krwi = pojemność minutowa serca X układowy opór naczyniowy

Pojemność minutowa serca = objętość wyrzutowa X liczba skurczów serca na minutę

Niedostateczna perfuzja tkanek prowadzi do niedotlenienia i zaburzenia czynności komórek, a jeśli nie jest szybko wyrównana, powoduje śmierć. Kliniczna charakterystyka wstrząsu uzależniona jest od jego przyczyny, cza­su trwania choroby i od rezerw fizjologicznych organizmu pacjenta.

Wywiad z pacjentem przez służby ratunkowe

Pacjent często nie jest w stanie uczestniczyć w zebraniu wywiadu chorobowego. Można jednak uzyskać informacje od rodziny, przyjaciół pacjenta, osób udzielających pierwszej pomocy, a także wykorzystać stare historie choroby, dokumentację lekarzy prywatnych i pogotowia ratunkowego. Należy skupić się na możliwych przyczynach choroby i szybkości jej progresji. Rozpoczęcie leczenia często jednak musi nastąpić przed zebraniem wywia­du. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

Wywiad dotyczący choroby obecnej. Pytać o objawy choroby serca (ból w klatce piersiowej, zadyszkę, kołatanie serca, omdlenie), niedawno przebyte infekcje (gorączkę, dreszcze, dyzurię, kaszel, ból głowy, sztywność karku, zmienność stanu psychicznego), ugryzienia bądź użądlenia przez owady (możliwość reakcji anafilaktycznej), utratę płynów (wy­mioty, biegunkę, ciemne stolce, wymioty krwawe, obecność krwi w kale, poliuria).

Wywiad dotyczący przeszłości chorobowej. Zapytać o przebyte choroby serca, nerek, cukrzycę, o nadużywanie leków dożylnych, choroby psy­chiczne i przeszłość chirurgiczną.

Stosowane leki. Ustalić wszystkie obecnie stosowane leki (szczególnie nowe), również te dostępne bez recepty, a także leki niedozwolone. Zapytać o leczenie immunosupresyjne.

Wywiad ginekologiczno-położniczy. Ustalić datę ostatniego krwawienia miesięcznego, zapytać o wszelkie bóle brzucha i krwawienia z dróg rodnych (możliwość ciąży pozamacicznej).

Wywiad w kierunku alergii. Ustalić alergię na leki, pokarmy i/lub ugryzie­nia owadów.

źrodlo: Medycyna Ratunkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *